اطلاعات بیمه نامه شما

 

 

اطلاعات بیمه نامه شما

با تشکر از حسن انتخاب شما بیمه گذار محترم و همچنین به منظور ارج نهادن به اعتماد ارزشمندتان، بیمه پاسارگاد اقدام به راه اندازی سامانه مشاهده اطلاعات بیمه نامهمشتریان نموده است.

نکته مهم : با توجه به تعدد بانک‌های طرف قرارداد جهت دریافت اقساط حق بیمه ی بیمه گذاران محترم در سراسر کشور و تنوع روش‌های پرداخت اقساط (۱ماهه ، ۳ماهه ، ۶ماهه ، ۱ساله و یکجا) و همچنین لزوم رفع مغایرت و ثبت در سیستم مالی ؛ در حال حاضر اطلاعات مربوط به پرداخت هر قسط از بیمه نامه‌های عمر و تأمین آتیه، ۳۰ روز پس از تاریخ پرداخت ، در این سیستم ثبت و قابل مشاهده خواهد بود .

 

 

” آرامش شما، هدف ما “

مشاهده اطلاعات بیمه نامه عمر و تأمین آتیه براساس شماره بیمه نامه