پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه

 

پرداخت حق بیمه عمر و تأمین آتیه

دارندگان دفترچه بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد می‌توانند علاوه بر پرداخت اقساط خود در شعب بانک‌های پاسارگاد ، تجارت و کشاورزی به صورت حضوری ؛ از طریق اینترنت بانک و یا عابربانک‌های پاسارگاد نیز اقدام به پرداخت حق بیمه خود نمایند .

بیمه گذاران گرامی‌می‌توانند به منظور پرداخت حق بیمه خود از طریق اینترنت بانک و دستگاه‌های عابربانک ، از “شناسه قبض” و “شناسه پرداخت” مندرج در برگه‌های دفترچه استفاده نمایند .

 

پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت بانک پاسارگاد